Δείτε εδώ...

Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τροποποίηση Υ.Α. περί "καθηκοντολογίου"

Με την ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014) τροποποιείται  η αρ. Φ.353.1.324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α "καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων [...] και των Συλλόγων Διδασκόντων" (γνωστής και ως "καθηκοντολόγιο" ) 

Το σημείο που τροποποιείται είναι το εξής : 

«Το Ε.Ω.Π (Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα) . εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το παιδαγωγικό του μέρος.»

Η τροποποίηση έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 192/Β/31-01-2014.