Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)
και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά
Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος
σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα
διενεργηθούν από 17 μέχρι και 29 Ιουνίου.
Κοινοποιούμε εκ νέου το από 17/5/2023 Δελτίο Τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα των
εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα προκειμένου να γίνει σχετική υπενθύμιση σε όλους τους υποψηφίους,
όπως και να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων, καθώς και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες σας για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Επισημαίνεται ότι τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες είναι ξεχωριστά και αναφέρονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Δ του Δελτίου Τύπου.