Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ 2022-2023


ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ


ΑπότοΥπουργείοΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων,σαςυπενθυμίζουμε ότι η
υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα
Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν

από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28
Ιουνίου 2022.