Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Συμπληρωματική Προκήρυξη Πυροσβεστικής με αριθμό εισακτέων

Σα γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος:

www.fireservice.gr

η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις ΣχολέςΑνθυποπυραγών καιΠυροσβεστώντης Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστηματων εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο,το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.