Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Στατιστικά στοιχεία τοποθετήσεων για την Γ’ Φάση Μαθητείας

 

 

 

Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων αποφοίτων σε θέσεις προσφερόμενες από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Μαθητεία ΕΠΑΛ 2018-2019 στην Δυτική Ελλάδα, παρατηρούνται στοιχεία ενθαρρυντικά για τον θεσμό.

Ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων υπερβαίνει σημαντικά τον αντίστοιχο της περυσινής χρονιάς. Εφέτος επίσης, παρατηρείται ένα αρκετά υψηλό ποσοστό τοποθετήσεων σε δεσμευμένες θέσεις (49%) επί των συνολικών τοποθετήσεων το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ο ένας στους δύο μαθητευόμενους εκπαιδεύεται και εργάζεται σε θέση που προσφέρθηκε από ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση για τον συγκεκριμένο μαθητευόμενο ή την συγκεκριμένη μαθητευόμενη. 

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (oristikoi pinakes.xls)oristikoi pinakes.xls36 Kb

2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019

 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019.

 

1o ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Μαθητείας: 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατατάξης έγκυρων αιτήσεων Μαθητείας του 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Μαθητείας: 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έγκυρων αιτήσεων Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Παράταση αιτήσεων Μαθητείας

 

 

 

Στο πλαίσιο της Υλοποίησης της Γ’ Φάσης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τα τμήματα μαθητείας μέχρι και την Κυριακή 7/10 και ώρα 23:59 για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και αντίστοιχα για την υποβολή δια ζώσης δικαιολογητικών στα ΕΠΑ.Λ. έως τη Δευτέρα 8/10 και ώρα 14.00 ( Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ: http://www.minedu.gov.gr/news/37452-02-10-18-paratasi-aitiseon-mathiteias).  

 

Λόγω της αναφερόμενης παράτασης σας αποστέλλουμε το νέο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο θα πρέπει να αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας και να προωθήσετε στα ΕΠΑ.Λ. για την ενημέρωση των υποψηφίων.

 

Επίσης, επισυνάπτουμε αρχείο με τις αιτήσεις αποφοίτων για τα τμήματα μαθητείας ανά ειδικότητα και ΕΠΑΛ. Από την εικόνα που αποτυπώνεται στις αιτήσεις έχετε τη δυνατότητα να κινητοποιήσετε  τα ΕΠΑΛ της περιοχής σας, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης του Π.Δ.Ε. και η κάλυψη μέγιστου αριθμού θέσεων μαθητείας.

Τέλος, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτηση Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε οι απόφοιτοι που επιθυμούν την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για τη μαθητεία να εξυπηρετούνται σε γειτονικά ΕΠΑ.Λ. ή Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. σε περίπτωση κωλύματος (κατάληψη σχολικού χώρου).

 Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας έτους 2018-2019

Ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Μεταλυκειακό πρόγραμμα Μαθητείας έτους 2018--2019.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2018-2019.pdf)ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2018-2019.pdf1241 Kb

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Δημοσιεύτηκε σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-08-2018 (ΦΕΚ 4191Β’) και  θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» και τονίζεται η ανάγκη μελέτης της για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων ως προς την υλοποίηση των νέων Τμημάτων Μαθητείας. Σημειώνεται ότι η νέα ΚΥΑ υλοποίησης αφορά στα τμήματα που θα ξεκινήσουν από  το σχολικό έτος 2018-2019 και αντικαθιστά την Φ7/136312/Δ4 (Β΄ 2859/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019.