Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2022 και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 Κοινοποιούμε τον πίνακα με τα Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2022Α, όπως αυτά ανακοινώθηκαν με το από 06-05-2022 Δελτίο τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων