Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΠΓ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Μαϊου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν

- αυτοπροσώπως εφόσον ειναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,

- μέσω των κηδεμόνων τους εφόσον ειναι ανήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

- με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ εφόσον τα πιστοποιητικά θα παραληφθούν απο τρίτους (φροντιστηριούχους, φιλικά πρόσωπα  κτλ )- καθώς ΚΑΙ με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΘΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ

ΤΗΛ. 26310 50059