Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Εξετάσεις ΚΠγ Μαΐου 2015 - Πρόγραμμα Γραπτών & Προφορικών Εξετάσεων

Οι Εξετάσεις ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2015 θα διεξαχθούν στις 9 & 10 Μαΐου 2015 στο 3ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου. (Λ. Μαβίλη).

 

Επισυνάπτουμε το Πρόγραμμα των Γραπτών και Προφορικών Εξετάσεων.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!