Δείτε εδώ...

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

 Θέμα:

«Το δικό μας σχολείο….».
«Τι μου αρέσει στην τάξη μου, γιατί το σχολείο μου είναι σημαντικό για μένα».

Ο διαγωνισμός αφορά τη δημιουργία αφίσας και απευθύνεται σε


μαθητές της Ε’ Δημοτικού και της Α’ και Β΄ Γυμνασίου σε Δημοτικά σχολεία,
Γυμνάσια, Ειδικά σχολεία και σχολεία/τάξεις στην Ελλάδα και
τάξεις/σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. Οι
συμμετοχές θα είναι ομαδικές και αφορούν τμήματα τάξεων ή ομάδες
μαθητών διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης.