Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός


μαθητές της Ε’ Δημοτικού και της Α’ και Β΄ Γυμνασίου σε Δημοτικά σχολεία,
Γυμνάσια, Ειδικά σχολεία και σχολεία/τάξεις στην Ελλάδα και
τάξεις/σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. Οι
συμμετοχές θα είναι ομαδικές και αφορούν τμήματα τάξεων ή ομάδες
μαθητών διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης.