Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΜΠΕΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Γενικού Λυκείου Εμπεσού στην Αθήνα.