Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου στην Ιταλία