Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Κοινοποιούμε προκηρύξεις πολυήμερων εκδρομών του ΓΕ.Λ. Παραβόλας