Δείτε εδώ...

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 17-12-2021 έως 17-12-2021

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6-12-2021

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ