Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Γερμανία- Γαλλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 8-3-2020 έως 13-3-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Γερμανία-Γαλλία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24-1-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου