Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξηπολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 5ου και 6ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στο Άγιο Όρος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

5ο και 6ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 21-2-2020 έως 25-2-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Άγιο Όρος

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30-1-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5ο και 6ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου