Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Γενικού Λυκείου Θέρμου στην Κρήτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 ΓΕ.Λ. ΘΕΡΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 08-03-2020 ΕΩΣ 14-03-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΡΗΤΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. ΘΕΡΜΟΥ