Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Ν. Γαλλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 13-3-2020 έως 19-3-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Νίκαια- Κάννες- Μονακό- Μασσαλία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8-11-2019

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου