Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη μετακίνησης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου στην Αγγλία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 2-2-2018 έως 17-2-2018 και 28-3-2018 έως 12-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αγγλία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00 π. μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου