Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου στο Στρασβούργο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 20-6-2018 έως 25-6-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στρασβούργο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.30 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου