Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΕΠΑ.Λ. Μακρυνείας στην Πολωνία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΑ.Λ. Μακρυνείας

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 1-12-2018 έως 16-12-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολωνία

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5-11-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΠΑ.Λ. Μακρυνείας