Δείτε εδώ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη μετακίνησης του ΓΕ.Λ. Θέρμου στο πλαίσιο Erasmus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Θέρμου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 23-4-2018 έως 26-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19-4-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Θέρμου