Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Αστακού σε Μυστρά- Ναύπλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Αστακού

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 3-5-2018 έως 4-5-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Μυστράς- Ναύπλιο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23-4-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Αστακού