Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου σε Καστοριά- Πρέσπες- Ιωάννινα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 19-4-2018 έως 22-4-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Καστοριά- Πρέσπες-Ιωάννινα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

26-3-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου