Δείτε εδώ...

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη τριήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου-Λ.Τ. στο Ναύπλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου-Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 16-3-2018 έως 18-3-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ναύπλιο

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15-2-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου-Λ.Τ.