Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη Πενθήμερης Εκπ/κης Εκδρομής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

27-2-2018 ΕΩΣ 03-03-2018

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΘΗΝΑ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18-01-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ