Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Θεσσαλονίκη και Σόφια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 12-12-2017 έως 16-12-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη και Σόφια

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17-11-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου