Δείτε εδώ...

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Φυτειών - Λ.Τ. στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Φυτειών –Λ.Τ.

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 6-12-2017 έως 10-12-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23-10-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Φυτειών –Λ.Τ.