Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Κανδήλας στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 11/05/2017 ΕΩΣ 12/05/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06/04/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13:00ΜΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ