Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Προκήρυξη διδακτικής επίσκεψης του Γ/σίου Γουριάς στο Αγρίνιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

20/03/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08/03/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11:40ΠΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ