Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γενικού Λυκείου Αιτωλικού σε Βόλο-Θεσσαλονίκη

Το  ΓΕ.Λ. Αιτωλικού   προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  της  Γ΄τάξης του σχολείου  σε Βόλο- Θεσσαλονίκη  από  26-3-2014 έως   30-3-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο   ΓΕ.Λ.  Αιτωλικού  μέχρι τη Δευτέρα   10-3-2014, ώρα 11:00 π.μ.