Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 29-01-2016 έως 30-01-2016

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αθήνα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14-01-2016

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SBMF36-1160108152400.pdf)SBMF36-1160108152400.pdf258 Kb