Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Δίνεται ενημέρωση για αιτήσεις α) εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και β) υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο που δίνει ενημέρωση για αιτήσεις α) εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και β) υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.