Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Εγκύκλιος Συμπληρωματικών Διορισμών

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε έκδοση εγκυκλίου συμπληρωματικών διορισμών για τις θέσεις εκείνες που δεν καλύφθηκαν με την αρχική του εγκύκλιο καθώς δεν υπήρχαν υποψήφιοι απο τους αντίστοιχους πίνακες ( πχ ΑΣΕΠ). 

Οι εκπαιδευτικοί , κατά κλάδο και ειδικοτητα, που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διορισμό αναφέρονται ονομαστικά στις δύο τελευταίες σελίδες της παρούσης εγκυκλίου.