Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Μοριοδότηση Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Αιτ/νίας

Ανακοινώνουμε τον πίνακα των μορίων των υποψήφιων Διευθυντών  Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας.  

Ενστάσεις επί του πίνακα μπορούν να υποβάλονται εντός τριών (03) ημερών από την ανακοίνωσή τους,

δηλαδή μέχρι  τη Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 14.00μμ.

Σημειώνεται ότι όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις έγιναν αποδεκτές διότι πληρούσαν τις  προϋποθέσεις που προβλέπει ο   ν. 4327/2015.