Δείτε εδώ...

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Σημαντική Ενημέρωση για τις Μεταθέσεις 2022-2023

Οι οριστικοποιήσεις όλων των τύπων αιτήσεων μεταθέσεων και βελτιώσεων, οριστικών τοποθετήσεων, καθώς και η αποστολή των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, πρέπει να γίνουν έως και τη Δευτέρα 31/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 Εγκύκλιο σχ. έτους 2022-2023 και των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στο site της Διεύθυνσής μας.

Η υπηρεσία μας θα προβεί στον έλεγχο των αιτημάτων που θα υποβληθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr, σε μεταγενέστερο χρόνο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εγκυκλίου.