Δείτε εδώ...

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σας  ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023, θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά  από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, από 16-10-2022 έως και 31-10-2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων  (https://teachers.minedu.gov.gr),  με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ.2.1.1 του κεφαλαίου 2  της σχετικής  εγκυκλίου.