Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ,ΔΕ,Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ & ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ ΤΗΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιοτης διαδικασίας διενέργειαςτων μετατάξεωνκατά το σχολικό έτος 2021-2022,κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς καιτα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξηςμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίεςμετατάξεων:

1.Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:α. τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης, β. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης,γ. των μελώνΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

2.Από τηΒ/θμια Εκπαίδευσησε άλλους κλάδους:α. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης, β. τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης,γ. των μελώνΕιδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

3. Από τηΔευτεροβάθμια ΕκκλησιαστικήΕκπαίδευση σε κλάδους:α. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης,β. τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης.γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)4.Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού ΒοηθητικούΠροσωπικού (ΕΒΠ) σεάλλουςκλάδους:α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) β.τηςΑ/θμιας Εκπαίδευσης, γ. τηςΒ/θμιας Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021

 

 
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5.pdf)ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5.pdf1560 Kb