Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΒΠ ΕΕΠ

Ανακοινώνουμε τη σχετική εγκύκλιο για τη συνέχιση των μεταθέσεων ΕΕΠ - ΕΒΠ καθώς και τα οργανικά κενά των κλάδων αυτών.