Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Πρόσκληση υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

 Δείτε την προκήρυξη καθώς και τα έντυπα αιτήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο : 

http://pdede.sch.gr/2019/04/30/5069/