Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Παραλαβή Δικαιολογητικών Προκήρυξης 3Ε/ΑΣΕΠ/2019

Εν αναμονή οδηγιών για τη διαχείριση των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τη διαδικασία κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες  ΕΑΕ βάσει της αριθμ. 3ΕΑ/ 2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ η ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ενημερώνει για τα εξής: 

1. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΔΔΕ Αιτ/νίας από 02 έως 30 Μαίου 2019 μεταξύ 09.00 πμ - 13.00μμ. 

2. Παρακαλούνται να έχουν όλα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται επικυρωμένα και μεταφρασμένα ( όπου αυτό απαιτείται ) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ. 

3. Για τον ορθό υπολογισμό των μορίων που αντιστοιχούν σε τέκνα, παρακαλούνται να έχουν ΠΡΟΣΦΑΤΟ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Στην αίτηση κατάθεσης δικαιιολογητικών παρακαλούνται να αναγράφουν και τον αριθμό σελίδων που επισυνάπτουν ανά δικαιολογητικό ( παράδειγμα : Πιστοποιητικό proficiency - άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και επικυρωμένη μετάφρασή του  - σελ. 2 - ) 

5. Οι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο από όπου και θα λαμβάνουν αριθμό προτεραιότητας και στη συνέχεια θα κατευθύνονται στο γραφείο του τμήματος αναπληρωτών στο ισόγειο. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.