Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Διευκρινίσεις για Διπλασιασμό Μορίων Δυσμενών Συνθηκών.

Ανακοινώνουμε την αριθμ. πρωτ. 198312/Ε2/19-11-2018 συμπληρωματική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για μεταθέσεις 2018-2019ς προς τον διπλασιασμό των ΜΣΔ, ο οποίος  αφορά στις σχολικές  μονάδες Δ.Ε. κατηγορίας ΙΑ και ΙΒ οι οποίες με τη νέα Υ.Α.( ΦΕΚ 3941/Β/2018) έχουν πέσει σε κατώτερη κατηγορία.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ανωτέρω εγκύκλιος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ για τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αιτ/νίας καθώς καμία δεν ανήκε στις κατηγορίες ΙΑ και ΙΒ μοριοδότησης. Για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει σε αυτής της μοριοδότησης μονάδες σε άλλα ΠΥΣΔΕ υπενθυμίζουμε ότι για να λάβουν τον διπλασιασμό απαιτείται συνεχής διετή υπηρεσία πλήρους ωραρίου σε αυτά τα σχολεία.