Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Αποστολή Δικαιολογητικών Μετάθεσης / Ορ. Τοποθέτησης/ Βελτίωσης Θέσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι τα  δικαιιολογητικά μετάθεσης, βελτίωσης ή / και Οριστικής Τοποθέτησης θα αποσταλούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες, ως εξής: 

1.Όσων το επώνυμο αρχίζει από Β έως Κ, καθώς και οι αμοιβαίες μεταθέσεις  στο  topoth1@sch.gr   (κα. Βλαχογιάννη -26310 50048) 

2, Όσων το επώνυμο αρχίζει από Λ έως Π καθώς και οι Μεταθέσεις σε ΜΟΥΣΙΚΑ, ΣΜΕΑΕ,ΚΕΣΥ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  στο topoth2@sch.gr (κα.Τσιαφίτσα - 26310 50032)

3. Όσων το επώνυμο αρχίζει από Α και Ρ έως Ψ στο topoth3@sch.gr  (κα. Σωτηροπούλου- 26310 50031)