Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (64ΜΩ4653ΠΣ-ΘΗ6.pdf)64ΜΩ4653ΠΣ-ΘΗ6.pdf747 Kb