Δείτε εδώ...

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) λόγω αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (176 Α)

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) λόγω αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (176 Α).

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΠΟΤ4653ΠΣ-ΗΤ6.pdf)ΩΠΟΤ4653ΠΣ-ΗΤ6.pdf840 Kb