Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΔΠ04653ΠΣ-6ΓΔ.pdf)ΩΔΠ04653ΠΣ-6ΓΔ.pdf178 Kb