Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf)Ω7ΓΟ4653ΠΣ-Μ7Γ.pdf805 Kb