Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τ.Ε. Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας., από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας, σύμφωνα με την πράξη 23/24-6-2022.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).