Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΓΠ μετά την εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας., από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας, σύμφωνα με την πράξη 21/17-6-2022.

Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (30-6-2022).

Η ορθή επανάληψη αφορά στις εγγραφές του πίνακα με έντονη γραφή (bold).