Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Ανάληψη υπηρεσίας μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις 30-06-2020 (Συνέχεια)

Καλείσθε αύριο 30-06-2020 να αναλάβετε στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τοποθέτησής σας και να αποστείλετε την πράξη ανάληψης στην υπηρεσία μας, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό σας μητρώο. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (69Κ446ΜΤΛΗ-Σ64.pdf)69Κ446ΜΤΛΗ-Σ64.pdf837 Kb