Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Ανάρτηση πρότασης οριστικής τοποθέτησης μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Ανακοινώνουμε απόσπασμα της αριθμ. 8/24-6-2020 Πράξης του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που αφορά στις οριστικές τοποθετήσεις μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (μετάθεση, βελτίωση θέσης, προσωρινή τοποθέτηση) - Α΄ Φάση

Για  υποβολή  αιτήσεων επανεξέτασης για τυχόν λάθη-παραλήψεις επί των τοποθετήσεων μέχρι και την Δευτέρα 29-06-2020 και ώρα 12.00

Η Αποστολή θα γίνεται αποκλειστικά με e mail στο mail@ dide.ait.sch.gr